Entorn

Dignitat per als venedors ambulants

“Saps quan una persona comença a sentir una indignació enorme i es posa a cercar vies d’actuació amb els moviments socials? Perquè quan vols defensar el dret humà bàsic de no morir pel fet de ...

Facebook

Twitter